Studiereis naar Denemarken met pr-education

Laat u inspireren door de Deense sportsector

Studie- en netwerkreis Denemarken: naar een nieuwe blauwdruk voor sport en bewegen

Laat u inspireren door de Deense sportwereld!

Op 13 en 14 april 2023 organiseren wij een studie- en netwerkreis naar Kopenhagen, Denemarken.  Denemarken is gidsland op het gebied van sport. Waarom organiseren wij deze reis?

Onlangs verscheen in het ZBB blad een artikel waarin Peter Klos en Ricky Jørgensen oproepen tot een ‘paradigma shift’ naar hoe in de maatschappij naar sport en bewegen wordt gekeken. Als aanzet hiertoe wordt samen met meerdere spelers in de markt een studie- en netwerkreis naar Denemarken georganiseerd, die u wellicht al via het VSG langs heeft zien komen. Maar wat is het initiatief precies?

Paradigme shift: een nieuwe blauwdruk voor sport- en bewegen

Een paradigma shift is niets meer dan het veranderen van de blauwdruk van ons beweeg- en sportbeleid. Deze verandering behelst dat sport maatschappelijk gezien moet worden, en beoordeeld, als essentieel. Een gezond beweeg en sportklimaat dat echt inzet op een vitaal Nederland.
Niet voor niets is onlangs bevestigd dat het maatschappelijk rendement op sport (SROI) bijzonder hoog is: onlangs bleek uit onderzoek dat elke geïnvesteerde euro een maatschappelijk rendement van € 2,70 oplevert.

Wij zien vier pijlers voor een vitaal Nederland:

  1. Investeren in onze professionals: verbeteren arbeidsvoorwaarden, betere loopbaanperspectieven, meer en blijvend investeren in educatie en meer samenwerking met en of bundelen van ‘de sport’ (en eventueel andere sectoren). Deze pijler sluit haast naadloos aan bij de Human Capital Agenda Sport van het VWS 
  2. Accommodatiebeleid: de accommodaties moeten aansluiten bij de maatschappelijke vraag vanuit een gemeente (of regio), waarbij de politiek financiert en de exploitant faciliteert: de focus moet vooral liggen op het maximaliseren van het maatschappelijk rendement en minder op het financieel rendement.
  3. Versterking verenigingen: de sport is gebaat bij het professionaliseren en versterken van de verenigingen. Een goede mix tussen professionals en vrijwilligers zal het maatschappelijk rendement van verenigingen verbeteren, zowel qua breedte- als topsport.
  4. Samenwerking binnen de sport en tussen de sport en politiek moet worden gestroomlijnd met als uitgangspunt het bereiken van het maximale maatschappelijke rendement. Dit vereist een integraal sportbeleid die loopt van een sportmentaliteit van beslisser in de tweede kamer, de professionals in de markt en alle schakels die er tussen zitten.

Waarom is de studiereis interessant?

De studiereis is interessant voor alle professionals in de sportmarkt, zoals:

  • voor (aanstaande) adviseurs, beleidsbepalers, managers en directeuren interessant omdat het Deense model inzicht biedt in het organisatie- en financieringsmodel van exploitatievormen waarin alle gemeentelijke sportvoorzieningen onder één organisatie vallen, in samenwerking met alle verenigingen.
  • voor werkgevers en vakbonden is het interessant omdat de arbeidsvoorwaarden, loopbaanmogelijkheden en educatie aan de orde komen, alsmede het samenspel tussen de landelijke overheid, lokale overheid, sportverenigingen en exploitanten.
  • specialisten die met educatie aan sport verbonden zijn zullen kennis nemen van het educatieve systeem, waarbij met een ruim budget continue wordt gewerkt aan het verder professionaliseren van alle geledingen in de organisaties.
  • verenigingen kunnen leren wat de mogelijkheden zijn wanneer zij afdoende (financieel) worden ondersteund en hoe zij hiermee hun maatschappelijke rol nog beter in kunnen vullen.

Inhoud studiereis

Aan de hand van een bezoek aan een voorbeeld accommodatie en een set aan unieke Deense topsprekers uit de markt zullen deze onderdelen aan de orde komen. De meeste sprekers zullen daarnaast beide dagen aan het gehele programma deelnemen, een unieke gelegenheid om te net- en samenwerken.
Via een take-in gesprek brengen wij de interesses en eventuele leerdoelen van de deelnemers in kaart, waarop het programma zal worden vormgegeven. Ook zullen moderators de rode draad bewaken en antwoord zoeken op vragen als: wat kan ik er straks in Nederland mee?

Er zal een bezoek worden gebracht aan het Rudersdal sportcomplex, waar wordt samengewerkt met meer dan 35 sportverenigingen. Eén van die verenigingen is Sigma Swim, een zwemvereniging met ruim 3.000 leden die een budget heeft van meer dan een miljoen euro. Deze vereniging levert sinds 2000 dan ook onafgebroken zwemmers aan de Olympische Spelen.
Tenslotte is het interessant dat Rudersdal delen van zijn voorzieningen kosteloos ter beschikking stelt aan de gemeenschap.

Wie zitten er achter de studiereis?

De organisatoren zijn:

  • Peter Klos, sinds 2009 manager van Sportfondsenbad Edam-Volendam (de Waterdam) en projectmanager bij het Projectenbureau van Sportfondsen Nederland, afgestudeerd bestuurskunde en post-hbo opgeleid tot projectmanager, ondernemer en betrokken in de lokale politiek.
  • Ricky Jørgensen, voormalig Deens topsporter en partner van Wieke Hoogzaad, voormalig Nederlands sportvrouw van het jaar. Jørgensen is sinds 2007 werkzaam in de Deense sportwereld als coach en trainer van sportverenigingen en organisaties, directeuren, managers en teams. Jørgensen is dan ook ervaringsdeskundige en weet uit eerste hand wat de verschillen zijn tussen beide sportwerelden.

Inschrijving

Er is veel interesse naar de studiereis en uit meerdere landen. Zo is er logischerwijs veel interesse vanuit Denemarken, maar ook uit andere landen. In Nederland worden gesprekken gevoerd met mensen uit de politiek (van landelijk tot gemeentelijk), educatie, bedrijven maar natuurlijk mogen onze eigen experts op het gebied van exploitatie niet ontbreken. Vandaar dat wij u via deze weg een open uitnodiging versturen, maar wees op tijd, want de plekken zijn beperkt.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Peter Klos via 06-14240368 of Ricky Jørgensen via 0045 51220079 

Peter Klos

Contact via WhatsApp

Ricky Jørgensen

Contact via WhatsApp

Het unieke sportcomplex dat wij gaan bezoeken

Maak kennis met de sprekers

Torbjørn Sindballe

Torbjørn Sindballe is tweevoudig wereld en Europees kampioen triatlon en is de beste Deense Iron man deelnemer ooit op Hawaii. Ook heeft hij twee boeken op zijn naam staan over zijn sportieve carrière.
Torbjørn is gespecialiseerd in het ontwikkelen van organisatieculturen, leiderschap en talentontwikkeling en is momenteel talent leider bij Deloitte.

The perfect performance‘ is de titel van zijn eerste boek. In zijn presentatie geeft hij inzicht hoe ’the perfect performance’ kan worden bereikt. Over de voorwaarden en toewijding die nodig zijn om op het juiste moment de perfecte prestatie te kunnen leveren.

Torbjørn zal als spreker aanwezig zijn.

Torbjørn Sindballe - PR Education
Torbjørn Sindballe

Michael Andersen

Michael Andersen is acht jaar lang de ‘Chief Executive Officer’ van Team Denmark geweest, het Deense NOC-NSF. Michael geeft een inkijk over de succesvolle jaren waarin hij leiding gaf aan Team Denmark.

Hierbij zal in worden gegaan tussen de rol van Team Denmark, de politiek, sportbonden, sportverenigingen, sponsoren en sporters. Ingezoomd zal worden op de krachten van alle actoren in de sportwereld samengevoegd om te komen tot succes.

Michael zal beide dagen aanwezig als spreker, deelnemer en als linking pin fungeren bij de diverse onderdelen van het programma. 

Michael Andersen - PR Education
Michael Andersen

Joop Alberda

Joop Alberda is het meest bekend als coach van het gouden Olympisch Nederlands volleybalteam van 1996 in Atlanta. Deze prestatie is door het Nederlandse publiek gekozen tot sportmoment van de twintigste eeuw.

Joop heeft een brede ervaring als sportbestuurder o.a. als technisch directeur bij de NOC*NSF, de zwembond en volleybalbond, maar is als allrounder ook werkzaam geweest in b.v. het wielrennen, roeien en voetbal.
Ook is Joop mede oprichter van NL Coach, de belangenbehartiger van coaches en trainers, en is sinds 2020 betrokken bij ‘Bewegen het nieuwe Normaal’, met als doel herwaardering van bewegen als preventie.

Joop zal tijdens de studie- en netwerkreis twee dagen lang als mediator optreden tussen de Deense en Nederlandse sportwereld en zal zijn kennis op het gebied van strategie, management en zijn brede sportervaring hiervoor samen met u inzetten.

Joop Alberda - PR Education
Joop Alberda

Lars Green Bach

Lars Green Bach is voormalig technisch directeur van de zwembond en is momenteel de secretaris-generaal van de Deense schietbond en zit in de gemeenteraad van Ballerup.
Lars heeft hij jaren samengewerkt met Michael Andersen in Team Denmark, zowel als talent ontwikkelaar als teamleider en consultant.

Lars vertelt over de voorwaarden die nodig waren om een recordoogst bij de olympische spelen te halen in zijn tijd als technisch directeur bij de zwembond. Hierbij zoomt hij in tussen het samenspel van Team Denmark, de zwemverenigingen en de politiek.

Lars zal beide dagen aanwezig als spreker, deelnemer en als linking pin fungeren bij de diverse onderdelen van het programma. 

Lars Green Bach - PR Education
Lars Green Bach

Carsten Jacobsen

Carsten Jacobsen is manager van het Rudersdal sportcomplex en deelt met u graag zijn ervaring om met meer dan 35 sportverenigingen samen te werken.  Carsten is de link tussen de bezoekers, verenigingen en organisatie en is het toonbeeld van servicegerichtheid.

Hierover vertelt Carsten u graag meer, met speciale aandacht voor de rol van educatie, werving en selectie. Hierbij is het uitgangspunt mensen te ontmoeten op hun niveau.

Carsten Jacobsen - PR Education
Carsten Jacobsen

Claus Madsen

Claus Madsen is een innovatieve directeur van het Rudersdal sportcomplex en heeft ruim 20 jaar ervaring als directeur van diverse sportorganisaties.

Claus geeft u een goed overzicht hoe een groot sportcomplex in Denemarken werkt, waaronder Sigma Swim en nog 35 andere verenigingen. In zijn organisatie zijn ruim 40 personen werkzaam (dit naast alle professionals in de verenigingen) en neemt u mee in het speelveld tussen exploitant, politiek en verenigingen.
Tevens zal Claus de rol van educatie in het verder professionaliseren van zijn organisatie duiden.

Claus zal beide dagen aanwezig zijn en helpen de brug tussen de diverse onderdelen te slaan.

Claus Madsen - PR Education
Claus Madsen

Mia Hyldahl

Mia Hyldahl is sinds 2014 sports director van Sigma Swim, een vereniging die sinds 2000 onafgebroken zwemmers heeft afgevaardigd aan de Olympische Spelen, waaronder gouden medaille winnares Pernille Blume.

Sigma Swim heeft als vereniging een budget van ruim 1 miljoen euro en heeft meerdere trainers en coaches in fulltime dienst. Het succes van Sigma Swim komt daarnaast door de goede samenwerking tussen de exploitant, de gemeente, de zwembond en Team Denmark (de Deense NOC-NSF).
Haar verhaal is interessant voor alle verenigingen en partners in de Nederlandse sportwereld.

Mia Hyldahl - PR Education
Mia Hyldahl

Flemming Bech

Flemming Bech heeft ruim 30 jaar ervaring in het beheer en de exploitatie van sportfaciliteiten, waaronder zalen, zwembaden, cafés, enz. Hij is momenteel voorzitter van vereniging van bedrijfssporten met 3.000 leden.

Flemming is voormalig top badminton en tafeltennis speler.

Als voormalig partijvoorzitter van de conservatieve partij in Helsingør brengt Flemming een schat aan politieke ervaring met zich mee en neemt u mee in het samenspel tussen exploitant, sportverenigingen en de politiek.

Flemming zal beide dagen aanwezig zijn als spreker en deelnemer.

Flemming Bech

Programma

Het definitieve programma wordt bepaald aan de hand van de input van de deelnemers. Het merendeel van de sprekers zijn ook deelnemers van het congres en wij zullen de rode draad aan de hand van uw wensen samen met u inzichtelijk maken.
Doel is niet alleen in te spelen op uw interesses en leerdoelen, maar ook te helpen invulling aan de vraag te geven: wat kan ik straks met deze kennis en het netwerk?
 
Het definitieve programma volgt in maart.

Uw Gastheren

Ricky Jørgensen

Ricky Jørgensen is mede-oprichter en eigenaar van PR-education.

Ricky is een voormalig Deense topzwemmer, meervoudig Deens kampioen en recordhouder en voormalig nationale hoofdtrainer zwemmen van de Deense triatleten.

Ricky Jørgensen zijn ‘burning desire’ om een verschil te maken in de ontwikkeling van mensen in hun top prestaties en georganiseerde sport was in 2007 een succes geworden met de oprichting van zijn eigen coaching- en trainingsorganisatie. Over de jaren heeft Ricky ruim honderd atleten, managers, directeuren en teams gecoacht en/of getraind.

Ricky is een visionaire en innovatieve opleider in de georganiseerde sport. Hij is gespecialiseerd in op maat gemaakte strategieën en (ontwikkelen van) vaardigheden met focus op de mentale en fysieke gezondheid van organisaties. Zijn focus ligt op educatie in de georganiseerde sport, zakelijke en culturele sport evenementen en non-profit sport organisaties.

Ricky Jørgensen - PR Education
Ricky Jørgensen

Peter Klos

Peter Klos is mede oprichter en eigenaar van PR-education.

Peter is sinds jongs af aan betrokken in de sport wereld en heeft na zijn studie bestuurskunde diverse functies gehad als manager en projectmanager. Ook heeft hij diverse ondernemingen (gehad) en is betrokken in de lokale politiek.

Als generalist is Peter breed georiënteerd en is gespecialiseerd in het organiseren en leiden van projecten en creëren van optimale omstandigheden. Hij is continue op zoek naar verbeteringen en uitdagingen om zo goed mogelijk te presteren.

Zijn doel is de Nederlandse sportwereld te helpen verbeteren en ziet sport als één van de belangrijkste maatschappelijke investeringen die er is.

Peter Klos - PR Education
Peter Klos

Informatie

Uw investering bedraagt € 530,- exclusief btw.

De studiereis is inclusief overnachting van donderdag op vrijdag (inclusief ontbijt), vervoer van en naar Rudersdal en de lunch op donderdag en vrijdag. Het diner op donderdag en een voorovernachting van woensdag op donderdag zijn optioneel. 

U kunt natuurlijk in het weekend ook Kopenhagen gaan verkennen!
Wij verblijven in een hotel vlak bij het centraal station waar u ook uw auto kunt parkeren. Vanuit Kopenhagen airport gaat er een rechtstreekse treinverbinding naar Kopenhagen Centraal. Uiteraard helpen wij u op weg.

Inschrijven

Schrijf u nu in voor deze Studiereis in Denemarken door het inschrijfformulier in te vullen op deze website en die te versturen. Na inschrijving ontvangt u binnen twee werkdagen een e-mailbevestiging over uw reservering en beschikbaarheid.

Wij kunnen een beperkte hoeveelheid deelnemers ontvangen, dus schrijf u tijdig in.